Menu
Měna:
Katalog
Nákupní košík 0,00 Kč
+420 770 11 05 11 Po – Pá: 8:00 – 17:00

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o klientech a návštěvnících internetových stránek provozovaných společností JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. (dále jen Provozovatel) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, především s zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a v souladu s Obchodními podmínkami Společnosti.

Osobní údaje klientů Provozovatele jsou maximálně zabezpečeny proti jejich zneužití. Data obsahující osobní údaje jsou ukládána na serverech v majetku Provozovatele.

 

Přehled shromažďovaných údajů

Pro uzavření obchodní transakce prostřednictvím naších internetových stránek potřebujeme znát následující Vaše údaje:

  • Jméno a příjmení, jméno firmy, IČO, jméno kontaktní osoby.
  • Adresa fakturační, případně i adresa dodací.
  • Telefonní a e-mailový kontakt.
  • Další obchodní údaje závisející na typu navázaného obchodního vztahu (DIČ, číslo účtu aj.).

V naší databázi rovněž evidujeme obchodní transakce, které jste u nás v minulosti provedli, a to včetně nedokončených transakcí provedených na webu (objednávek ukončených předčasně bez odeslání).

 

Podmínky pro používání internetových stránek

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.jirout.com, darky.jirout.com a www.darkyproreklamu.cz je JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel vydává tyto podmínky pro používání internetových stránek www.jirout.com, darky.jirout.com a www.darkyproreklamu.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která užívá nebo má v úmyslu užívat výše uvedené internetové stránky.

 

Ochrana osobních údajů na stránkách Provozovatele

Přístup na některé webové stránky a využívání služeb internetového obchodu mohou být Provozovatelem podmíněny poskytnutím osobních údajů návštěvníka stránek (dále jen Uživatele) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Webové stránky Provozovatele jsou monitorovány specializovanými analytickými nástroji sledujícími chování návštěvníků na stránkách. V rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli předávány anonymní statistické informace umožňující hodnotit parametry užívání internetových stránek a souhrnné počty návštěvník a návštěv na těchto stránkách.

Vyhodnocování získaných analytických dat provádí Provozovatel sám.

 

Cookies

Stránky Provozovatele využívají cookies. Cookies jsou drobné textové soubory ukládané z internetové stránky do počítače Uživatele. Cookies obsahují informace a umožňují internetovým stránkám tyto informace při dalším procházení webu vyvolat a podle potřeby optimalizovat obsah stránek tak, aby Uživateli ulehčily další procházení webu či používání poskytovaných služeb.

Před spuštěním vybraných služeb na webech Provozovatele je povolení práce s cookies kontrolováno v rámci konfiguračního testování. Pokud Uživatel nemá cookies povoleny, nemusí mu být dostupné některé služby, především pak nákupní a objednávkový proces, nabízené na internetových stránkách Provozovatele.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Pokud Uživatel při návštěvě webu cookies používat nechce, musí v jím používaném internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Toto nastavení prohlížeče nemůže Provozovatel ovlivnit a je výhradně na rozhodnutí Uživatele.

Uživatel odesláním poptávky nebo uzavřením kupní smlouvy s Provozovatelem prostřednictvím internetových stránek Provozovatele vyjadřuje svůj souhlas s ukládáním souborů cookies vytvářených webovými stránkami Provozovatele na jeho zařízení. Zároveň tím Uživatel uděluje souhlas k propojení svých osobních údajů, které v souladu se Obchodními podmínkami Provozovatele za účelem poptávky nebo naplnění předmětu kupní smlouvy Provozovateli poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas uděluje dobrovolně a až do doby jeho odvolání.

 

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé údaje publikované na internetových stránkách Provozovatele přejímá Provozovatel z jiných zdrojů. Provozovatel tyto zdroje pokládá za důvěryhodné, v žádném případě však neodpovídá za aktuálnost, úplnost a správnost takto převzatých údajů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou v souvislosti s užíváním internetových stránek Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamní obsah publikovaný na jeho internetových stránkách jakoukoli třetí stranou.

Internetové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy vedoucí na stránky provozované jiným subjektem, než je Provozovatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah z jeho webu odkazovaných internetových stránek patřících jiným subjektům.

 

Kódy třetích stran

Na svých webech používá Provozovatel analytické měřicí kódy společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“), které Provozovateli pomáhají analyzovat uživatelské chování a preference návštěvníků.

Google Analytics

Internetové stránky Provozovatele využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google. Universal Analytics využívají soubory cookies, s jejichž pomocí analyzují užívání internetových stránek Provozovatele jejich návštěvníky. Informace získané ze souborů cookie (včetně vaší IP adresy) jsou společností Google přenášeny a ukládány na serverech ve Spojených státech amerických.

Google bude takto získané údaje zužitkuje pro vyhodnocování užívání internetových stránek Provozovatele a generování zpráv o aktivitách návštěvníků. Tyto údaje jsou určeny pro Provozovatele, aby mohl své stránky dále zlepšovat zvyšovat jejich kvalitu. Google rovněž takto získané poskytnout třetím stranám, bude-li takový postup vyžadován zákonem nebo budou-li tyto třetí strany zpracovávat získané informace pro potřeby společnosti Google. Google nebude vaši IP adresu spojovat s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Podrobné informace o Google Analytics a o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností Google jsou k dispozici na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Chcete-li zcela zabránit sledování vašich aktivit službou Google Analytics, můžete si do svého internetového prohlížeče nainstalovat doplněk Google Analytics Opt-out dostupný pomocí adresy http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Smartlook

Internetové stránky Provozovatele využívají službu Smartlook poskytovanou společností Smartsupp.com. Služba Smartlook využívá soubory cookies, s jejichž pomocí analyzuje užívání internetových stránek Provozovatele jejich návštěvníky. Určité technické údaje o návštěvnících internetových stránek Provozovatele, např. IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být službou Smartlook automaticky získávány a shromažďovány.

Společnost Smartsupp chrání osobní údaje návštěvníků pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartlook modulem na webové stránce Provozovatele a Smartlook servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Osobní údaje návštěvníků jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti VShosting. Více informací o data centru naleznete zde: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Data zadávaná do formulářových polí, která jsou označena jako „heslo“ nebo “citlivé”, nejsou nahrávána ani zasílána na Smartlook server. To znamená, že hesla, čísla kreditních karet a ostatní citlivá data nejsou službou Smartlook ukládána, i když je návštěvník vložil do formulářů na internetových stránkách Provozovatele.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Smartsupp.com, s.r.o. Podrobné informace o službě Smartlook a o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností Smartsupp jsou k dispozici na https://www.smartsupp.com/cs/privacy.

Pokud chce návštěvník webu Provozovatele vymazat konkrétní osobní údaje o své osobě, jež shromáždila služba Smartlook, může zaslat žádost na vladimir@smartsupp.com. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Závěrečná ustanovení

Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem bez souhlasu Provozovatele zasahovat do technické podstaty či obsahu stránek Provozovatele. Tento zákaz na nevztahuje na služby, které zásah do obsahu stránky ze stran Uživatele umožňují (např. objednávky v internetovém obchodu).

Publikace jakýchkoli údajů na internetových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak.

V případě nespokojenosti nebo jakýchkoli námitek se Uživatel může obrátit přímo Provozovatele – JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., Průmyslová 495, 533 01 Pardubice, případně na jeho telefonické či e-mailové kontakty uvedené na příslušné stránce tohoto webu.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Tyto Podmínky užívání stránek Provozovatele jsou účinné od dne 1. 6. 2017.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace